FAALİYETLER ve DUYURULAR

AİHM,  İnsan Hakları Tazminat Komisyonu kararına ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmaksızın AİHM’e başvurulması nedeniyle bir başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Madde Rehberi (Adil Yargılanma Hakkı) Türkçe Tercümesi için tıklayınız....

Mahkeme İçtihatına İlişkin Bilgi Notları İçin tıklayınız....

AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin Uzun Yargılama Şikâyetine İlişkin Bir Bireysel Başvuruda Hükmettiği Tazminat Miktarının Yeterli Olduğuna ve Mağduriyetin Etkin Şekilde Giderildiğine Karar Verdi.

AİHM, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun Yeni Görev Alanları Yönünden de Ulaşılabilir ve Uygun bir İç Hukuk Yolu Olduğuna Karar Verdi.

Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ 28 Mayıs 2014 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyi ve AİHM yetkilileri ile resmi temaslarda bulunmuştur.

AİHM 843 Başvuruyu Daha Kabul Edilemez Bulmuştur.

AİHM’in Mustafa ve Fecire Tunç Büyük Daire Davası Duruşması Strazburg’da gerçekleştirildi.

İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı İçin tıklayınız...

Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı 10-12 Nisan 2014 Tarihlerinde Afyonkarahisar’da Gerçekleştirilmiştir

Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Altıncı Çalışma Ziyareti 18-20 Mart 2014 Tarihlerinde Fransa’ya Gerçekleştirildi.

İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’nun Görev Alanının Genişletilmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

AİHM, 23 Eylül 2012’den önce tebliğ edilmiş 109 başvuruyu 6384 sayılı Kanun çerçevesinde kabuledilmez bulmuştur...

Bakanlar Kurulunca Kabul Edilen AİHS İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Kapsamında Dokuzuncu Yuvarlak Masa Toplantısı 27 Şubat – 1 Mart 2014 Tarihlerinde Afyonkarahisar’da Gerçekleştirilmiştir

Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması haklarının kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanlığınca düzenlenen çalıştaylarda AİHM içtihatlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi..


DUYURU ve FAALİYET Arşivi İçin Tıklayınız...Diğer Ülkeler ile İlgili Güncel AİHM Kararları

27 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanan Stichting Ostade Blade v. Hırvatistan kararı için tıklayınız(Soruşturma faaliyeti kapsamında bir dergi binasında arama yapılmış olmasının ve haber kaynağının araştırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiası konusunda, şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olduğuna ve Sözleşme’nin 35. maddesi 3(a) ve 4. fıkraları uyarınca reddedilmesi gerektiğine dair)

12 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan Maric v. Hırvatistan kararı için tıklayınız (ölü doğan bebeğinin uygunsuz bir şekilde imha edilmesi ve bu nedenle başvurana bebeğinin gömüldüğü yer hakkında bilgi verilmemesinin 8. maddeyi ihlal etmesine ilişkin)

12 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan Delfi v. Estonya kararı için tıklayınız(Estonya’da internet haber portalı olarak faaliyet gösteren ve halka açık bir limited şirket olan Delfi AS firmasının, sitesinde yayınladığı bir makaleye ilişkin olarak yapılan hakaret içerikli okuyucu yorumları konusunda yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle kişilik hakları zedelenen kişiye manevi tazminat ödemesine hükmedilmesinin AİHS’in 10. maddesi ihlali oluşturmadığına ilişkin [Karar henüz kesinleşmemiş olup, başvuran şirket tarafından yapılan başvuru üzerine Büyük Daire’ye gönderilmiştir )

14 Mart 2013 tarihinde yayınlanan Eon v. Fransa kararı için tıklayınız (Devlet Başkanına Hakaret Nedeniyle Verilen Cezanın İfade Hürriyeti İhlali Teşkil Etmesi)

14 Mart 2013 tarihinde yayınlanan B.B. ve F.B. v. Almanya kararı için tıklayınız (Türk kökenli aileden velayet hakkının alınmasının sözleşmenin 8. maddesini ihlal teşkil etmesi)


Eweida Ve Diğerleri V. Birleşik Krallık Davası Kararı (Dini Simgelerin Kullanılması)

6 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan Pesukic v. İsviçre karar için tıklayınız (Ceza Yargılaması esnasında Gizli Tanık Kullanılmasına İlişkin Karar)

18 Ekim 2012 tarihinde yayınlanan Rossi v. Fransa karar özeti için tıklayınız (Dört yıldan uzun süren tutukluluk halinin Sözleşme uyarınca ihlal teşkil etmemesi)

19 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan KURIER ZEITUNGSVERLAG UND DRUCKEREI GMBH v. AVUSTURYA KARARI için tıklayınız

10 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan Elliss ve Simms ve Martin v. Birleşik krallık karar özeti için tıklayınız.

15 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Sitaropoulos ve Giakoupoulos v. Yunanistan karar özeti için tıklayınız.

5 Ocak 2007 tarihinde yayınlanan Marcello Vıola v. İtalya kararı için tıklayınız (Video konferans sistemi kullanımının adil yargılanma hakkını ihlal etmemesi)


Büyük Daire Kararları

26 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan AİHM Büyük Daire'sinin X v. Letonya KARAR ÖZETİ için tıklayınız

12 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan AİHM Büyük Daire'sinin Nada v. İsviçre KARARI ve KARAR ÖZETİ için tıklayınız

15 Mart 2012 tarihinde yayınlanan AİHM Büyük Daire'sinin Mustafa Aksu KARARI ve KARAR ÖZETİ için tıklayınız

23 Şubat 2012 tarihinde yayınlanan AİHM Büyük Daire'sinin Creanga-Romanya KARARI ve KARAR ÖZETİ için tıklayınız
Türkiye ile İlgili Güncel AİHM Kararları


Eylem planını indirmek için tıklayınız.

İNSAN HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

Mustafa Kemal Mah. 2151. Cad. No:34/A Söğütözü/ANKARA

Tel: 0 312 218 78 06
Faks:0 312 219 45 28

inhak@adalet.gov.tr


Sayfamıza 01.01.2013 tarihinden itibaren gelen ziyaretçi sayısı :
126.905
19.12.2013 tarihinden bu yana


Tüm Hakları Saklı Olup İnsan Hakları Daire Başkanlığına Aittir.                                                               Tasarım ve Kodlama: Aykut ÇALIŞKAN (ab127026@adalet.gov.tr)