HUDOC
FAYDALI LİNKLER

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI KOMİSERİNİN MEMORANDUMUNA KARŞI BAKANLIĞIMIZ GÖRÜŞLERİ

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Sayın Nils Muiznieks, 7 Ekim 2016 tarihinde “Türkiye’de olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlerin insan haklarına etkileri hakkında memorandum” yayımlamıştır. Anılan memoranduma karşı, Bakanlığımız cevapları Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinin resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.

Metnin Türkçe ve İngilizcesine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

İNSAN HAKLARI KOMİSERİNİN 7 EKİM 2016 TARİHLİ MEMORANDUMUNA İLİŞKİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2950234&SecMode=
1&DocId=2391380&Usage=2

 

 

 

 

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←