YÜKSEK YARGI KURUMLARININ AVRUPA STANDARTLARI BAKIMINDAN ROLLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Yargıtay Başkanlığının proje liderliğinde Anayasa Mahkemesi, Danıştay Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Avrupa Birliğinin mali desteği ve Avrupa Konseyi yönetiminde “Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi” başlıklı bir proje yürütmektedirler.

Projenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Yargısının, normatif çerçeve ve bu çerçevenin uygulanması konularında, Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartı hükümleri ile teminat altına alınan hak ve özgürlükler ile Avrupa Birliği Müktesebatı ve diğer Avrupa standartları doğrultusunda yenileşmeler yapılması hususundaki rollerinin güçlendirilmesidir.

2010 yılında başlayan proje kapsamında Yuvarlak masa toplantıları, konferanslar, çalışma ziyaretleri gibi faaliyetler aracılığıyla Türk Yargısını ilgilendiren güncel sorunlar tartışılmakta, Avrupa ülkelerindeki uygulamalar değerlendirilmekte ve Yüksek Yargı kurumlarının bu alanlarda kurumsal gelişimlerine destek olmaya çalışılmaktadır.

Yüksek Yargı Kurumlarının Avrupa Standartları Bakımından Rollerinin Güçlendirilmesi Projesine İnsan Hakları Daire Başkanlığımız gözlemci üye olarak katılım sağlamaktadır.

 

ADRESİMİZ

Milli Müdafaa Cad. No:22 Adalet Bakanlığı Ek Bina Bakanlıklar Kızılay/ ANKARA

SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←